1. Home
  2. Pamācības
  3. JavaScript pamācības iesācējiem
  4. JavaScript datu tipi – primitīvie

JavaScript datu tipi – primitīvie

JavasScript programmēšanas valodā ir dažādu datu tipi. Mēs jau apskatījām string un skatiļus:

String

const firsName = “Anna”;

Number

const number = 3;

Šie datu tipi pieder pie primitīvajiem datu tipiem (primitive data types). Taču ir vēl arī citi primitīvie datu tipi, tādi kā  – boolean, Null un Undefined.

javacript primitīvie datu tipi pamācība

 

typeof operators

Ar typeof operatoru mēs varam redzēt kāds ir datu tips.

Boolean

Boolean datu tipam ir 2 iespējamās vērtības true vai false.const value = true;
const value2 = false
izvadot konsolē šos mainīgos ar datu tipu Boolean, izmantojot operatoru typeof, redzēsiet, ka tips ir Boolean:
console.log(typeof value);
console.log(typeof value2);

Null

const value3 = null;

undefined

let value4;
Undefined ir tāds tips, kuram nav definēta vērtība. Kā redzam piemērā ir mainīgais, bet tam nav piešķirta nekāda vērtība.

Vai šī pamācība Jums noderēja? 5

Nosūtīt pieprasījumu