1. Home
  2. Pamācības
  3. JavaScript uzdevumi iesācējiem
  4. 1. uzdevums: Piekļūšana masīva vērtībām

1. uzdevums: Piekļūšana masīva vērtībām

JavaScript uzdevums par piekļūsanu masīva vienībām. Masīva elementiem var piekļūt, izmantojot masīva indeksa numurus. Māsīvs sākas ar 0 un beidzas ar masīva garumu (lenght) -1. Masīva vienībām var piekļūt izmantojot [] indeksu.

Piemērs:

const students = ['Jānis', 'Pēteris', 'Anna']
console.log(students[0])

Augstāk redzamais kods parādīs masīva vienību Jānis ,kas ir strings.

Uzdevums

Izveidojiet JavaScrip failu ar nosaukumu masiva_vertibas.js.

Failā izveidojiet masīvu ar nosaukumu “friends”; Kurā ir 4 vienības – Jānis, Pēteris, Aigars un Sandra.

Izmantojot console.log, izvadiet Aigars, izmantojot konrētās vienības indeksu.

const friends = ['Jānis', 'Pēteris', 'Aigars', 'Sandra']
console.log(friends[2])
Vai šī pamācība Jums noderēja? 3

Nosūtīt pieprasījumu