1. Home
  2. Pamācības
  3. JavaScript uzdevumi iesācējiem
  4. 2. uzdevums: Masīva filtrēšana

2. uzdevums: Masīva filtrēšana

JavaScript uzdevums iesācējiem. No masīva iespējams izfiltrēt konrētas vērtības, filtrēšana ir plaši pielietota metode.

Lai atfiltrētu kādas vērtības no masīva, izmanto .filter()  metodi.

Piemērs

Ar filter metodi atlasām vienības, kas nav Anna.

const students = ['Jānis', 'Pēteris', 'Anna']
const filtered = students.filter(function (student) {
return (student !== 'Anna')
})

javascript masīva filtrēšanaUzdevums

Izveidojiet failu masiva_filtresana.js.

Failā izveidojiet mainīgo numbers, kas satur šo masīvu:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Izveidojiet mainīgo filtered un pielietojiet metodi numbers.filter().

Atfiltrējiet visus pāra ciparus un izprintējiet ar console.log().

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
const filtered = numbers.filter(number => {
returnnumber % 2 == 0;
});
console.log(filtered);
Vai šī pamācība Jums noderēja? 3

Nosūtīt pieprasījumu