1. Home
 2. Pamācības
 3. Magento 2 izstrādes pamācības
 4. Noderīgas Magento 2 komandas

Noderīgas Magento 2 komandas

   • php bin/magento cache:clean – notīrīt cache storage
   • php bin/magento cache:flush – notīrīt Magento cache
   • php bin/magento setup:di:compile – koda kompilācija
   • php bin/magento indexer:reindex
   • php bin/magento setup:static-content:deploy
   • php bin/magento deploy:mode:set developer – uzstādīt developer režīmu
   • php bin/magento cron:install [–force]
   • crontab -l
   • php bin/magento dev:tests:run
   • php bin/magento dev:source-theme:deploy
   • php bin/magento deploy:mode:show – uzrāda, kāds šobrīd ir režīms
   • php bin/magento deploy:mode:set production – uzstādīt production režīmu
   • php bin/magento module:status – attēlo sarakstu ar Magento ieslēgtajiem un izslēgtajiem moduļiem
   • php bin/magento module:disable Vendora nosaukums_moduļanosaukums – izslēgt Magento moduli
   • php bin/magento module:enable Vendora nosaukums_moduļanosaukums – ieslēgt Magento moduli
   • php bin/magento setup:upgrade
   • php bin/magento module:uninstall Vendors_Modulanosaukums – atinstalēt moduli

Magento interneta veikalu izstrāde

Tags
Vai šī pamācība Jums noderēja? 7

Nosūtīt pieprasījumu